м. Бахмут, заклад дошкільної освіти № 10 "Кристалик"

 

Навіщо потрібна самоосвіта.

Вимоги до організації самоосвіти педагогів у закладі дошкільної освіти

(за Катериною Крутій).

 • Самоосвіта як процес пізнання має за мету не просте закріплення професійних знань або вже відомої наукової інформації, а придбання нових наукових і ме­тодичних знань, практичних навичок.
 • Самоосвіта має бути безперервною. Поповнення й оновлення знань слід здійснювати на основі професійної підготовки педагога. Систематичність і безперервність цієї діяльності регулюють планами самоосвіти.
 • Самоосвіта має сприяти оволодінню педагогом засо­бами застосування професійних знань у його практичній діяльності.

Принципи самоосвіти педагогів:

 • систематичність і послідовність;
 • зв'язок самоосвіти із практичною діяльністю педагога;
 • взаємозв'язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователів;
 • комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем, лінгводидактичних засад навчання дошкільників;
 • відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і нахилам.

Реалізація системи самоосвіти педагогів

Система самоосвіти педагогів передбачає роботу з вивчення педагогами пев­ної теми та здійснюється у декілька етапів протягом двох — трьох років.

Етапи самоосвіти:        

 • установчий — налаштовування педагогів на самоосвітню роботу, вибір мети індивідуальної теми та змісту роботи із самоосвіти за­лежно від науково-методичної проблеми, над якою працює до­шкільний заклад, осмислення по­слідовності дій;
 • навчальний — вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної теми само­освіти;
 • практичний — накопичення пе­дагогічних фактів, аналіз і пере­вірка нових методів роботи;
 • самостійної роботи — осмислення, аналіз та узагальнення педагогічних фактів;
 • підсумково-контрольний — підбивання підсумків само­стійної роботи та їх відображення у звіті.

Вибір тем для самоосвіти

Теми для самоосвіти можна підбирати з урахуванням індивіду­ального досвіду й професійної майстерності кожного вихователя. Тема завжди пов'язана із прогнозованим результатом (що ми хочемо змінити) і спрямована на досягнення якісно нових результатів робо­ти. Тому організація самоосвіти педагогів має бути гнучкою, що дає змогу залучати до неї кожного працівника, активно включати всю роботу із самоосвіти у педагогічний процес дитячого садка.