Дошкільний навчальний заклад ясла -садок № 10 "КРИСТАЛИК" Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області

 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ "ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації професійного стандарту

«Вихователь закладу дошкільної освіти»

в дошкільному навчальному закладі ясел – садку № 10 «Кристалик»

на 2023-2026 навчальні роки

Мета: розробка та реалізація організаційно – управлінських рішень, які регулюють введення професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» в дію, удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідності з вимогами професійного стандарту

 

 

з/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Термін

Відповідальні виконавці

Примітка

І.ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД

 1.  

  Створення ініціативної групи по впровадженню професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Наказ

Січень  2023

Адміністрація

 

 1.  

Складання плану заходів щодо реалізації професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

План заходів

Січень   2023

Адміністрація

 

 1.  

Ознайомлення педагогічних працівників із змістом професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти» :

- організація обговорення на педагогічних, методичних годинах,;

- розміщення інформації на, офіційному сайті закладу

Створення рубрики на сайті ЗДО

Січень 2023

Вихователь – методист

 

 1. 4.

Ознайомлення з нормативно - правовою документацією по впровадженню професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»:

-Наказ міністерства економіки України віл 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «вихователь закладу дошкільної освіти»»;

- Лист  МОН від 22.12.2022 № 1/15511-22 «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»;

- Наказ МОН від 09.09.2022 р. № 805  «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників»

Презентація, доклади на педагогічних голинах

Січень –березень 2023

Адміністрація

 

 1. 5.

Затвердження плану заходів щодо реалізації професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Заходи

Лютий 2023

Педагогічний колектив ЗДО

 

 1. 6.

Внесення змін до локальних нормативних актів у зв'язку із запровадженням професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»:

- внесення змін до посадових інструкцій;

- внесення змін до Статуту;

- внесення змін до   правил внутрішнього трудового розпорядку ;

- внесення змін до колективного договору

Зміни в локальних документах закладу

2023-2026

Адміністрація, голова ПК, педагогічний колектив

 

II. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

«ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

 1. 2.1

Анкетування педагогів щодо дослідження рівня сформованості загальних компетентностей  та здійснення педагогічної діяльності відповідно до професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Анкетування

Лютий, травень  2023,

2024

Адміністрація

 

 1. 2.2.

Організація та проведення процедури самооцінки педагогами своєї кваліфікації відповідно до рівнів професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Самоаналіз, анкетування

Лютий, травень 2025,

2026

Педагоги, спеціалісти

 

 1. 2.3.

Складання індивідуальних планів професійного розвитку (самоосвіти) педагогів ЗДО на основі виявленого дефіциту компетентностей

Індивідуальні плани самоосвіти

 Щороку

Педагоги, спеціалісти

 

 1. 2.4

Оновлення  перспективного плану та організація навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації педагогів у зв'язку із впровадженням професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Річний план роботи

Щокварталу

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.5.

Обирання  суб’єкта підвищення кваліфікації, актуальний для педагогів  напрям і здійснення підвищення кваліфікації в межах передбаченої кількості годин та періодичності. Мінімальна кількість годин підвищення кваліфікації становить 120 годин за п’ять років

Свідоцтва та сертифікати

2023,

2024,

2025,

2026

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.6.

Підвищення  кваліфікації з  питань освіти дітей з ООП, яке становить не менше 10% від загальної кількості годин.

Свідоцтва та сертифікати

2023,

2024,

2025,

2026

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.7.

Участь в обласних та міських заходах (вебінарах, курсах, семінарах тощо) на тему переходу на професійний стандарт «Вихователя закладу дошкільної освіти »

Свідоцтва, сертифікати

2023-2025

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.8.

Консультаційна підтримка «Професійний стандарт педагога закладу дошкільної освіти»

Річний план роботи

2023-2024

2024-2025

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.8.

Участь педагогів у роботі семінарів, науково-практичних конференціях, вебінарах, міських методичних об'єднаннях, конкурсах педагогічної майстерності

Досягнення педагогів та дітей

Щорічно

Педагоги

 

 1. 2.9

Проведення тестування вихователів на знання змісту професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Тестування

Щорічно

Адміністрація

 

 1. 2.10

 Планування  та  проведення атестації педагогічних працівників з урахуванням вимог професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти

Графік атестації педагогічних працівників

Щорічно

Адміністрація, педагоги

 

 1. 2.11

Інформування органів управління освіти, батьківського загалу про перехід педагогів на  професійний стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Звіти

Щороку

Директор , педагоги

 

 1. 2.12

Організація мережевої взаємодії педагогів закладів дошкільної освіти з обговорення питань запровадження професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Обмін досвідом

Квітень 2024, 2025

Педагогічна спільнота

 

 1. 2.11

Здійснення контролю за внесенням змін до локальних нормативних актів з урахуванням підлягають застосуванню положень професійних стандартів

Акти

Щороку

Адміністрація

 

 1. 2.13

Організація  науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів.

Річний план

Щороку

Адміністрація

 

ІII. ПІДСУМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

«ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

 

 1. 3.1.

Впровадження професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти»

Кадрове та методичне забезпечення діяльності

2025-2026

Адміністрація, педагоги

 

3.2.

Приведення відповідно до вимог професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти» локальних документів закладу

Локальні документи

2026

Адміністрація

 

3.3.

Врахування  професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти» під час розроблення програм підвищення кваліфікації для вихователів  закладів дошкільної освіти

Кадрове та методичне забезпечення діяльності

2025-2026

Адміністрація, педагоги

 

3.4.

Створення  середовища, сприятливого для розвитку особистості вихователя, його професіоналізму, майстерності, мотивації до творчості й підвищення кваліфікації.

Кадрове та методичне забезпечення діяльності

2025-2026

Адміністрація, педагоги