Дошкільний навчальний заклад ясла -садок № 10 "КРИСТАЛИК" Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Запитання директору закладу дошкільної освіти ви можете надати на електронну пошту [email protected]

 

Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян

в  дошкільному навчальному закладі  яслах -садку  №10 «Кристалик»

за 2023 рік

          Робота із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування об’єднаних громадян, на підприємствах, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

             Протягом 2023 року проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей (зборів) з населенням, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу дошкільної освіти. Підсумки роботи із зверненнями громадян розміщені на сайті закладу дошкільної освіти. Питання також щоквартально заслуховується на нарадах при керівнику. Терміни розгляду звернень громадян не порушуються. Постійно проводиться аналіз звернень громадян, здійснюються заходи щодо виявлення проблемних питань громадян з метою упередження надходження повторних звернень.

У цілому у дошкільному навчальному закладі ясел – садку № 10 «Кристалик» організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України.

         За 2023 рік керівником закладу проведено 28 особистих онлайн  прийоми громадян (звернення з використанням телефонного зв’язку або мережі Інтернет).Вирішено позитивно – 28.

Серед  загальної   кількості 19 звернень складають  зарахування дітей до закладу;  1 звернення – влаштування на роботу; 8 звернень – надання довідок.

              За 2023 рік проводилася робота з попередження надходження заяв і скарг шляхом зустрічей з батьками, інформуванням і роз’ясненням напрямків діяльності закладу освіти.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності управління є налагодження ефективного зворотного зв’язку з батьками вихованців . З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення у зв’язку із введенням воєнного стану проводиться  планомірна робота щодо інформування населення з актуальних питань життєдіяльності галузі.

Діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім педагогічним працівникам закладу надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернень батьків згідно з  вимог чинного законодавства. Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян в закладі дошкільної освіти не було.

         Протягом звітного періоду дзвінків від громадян з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників закладу дошкільної освіти, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи закладу не надходило.

Враховуючи усе вищенаведене, з метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення системи ефективної роботи по вирішенню проблем населення, яких громадяни  торкаються  у своїх зверненнях.